Monday, 16/07/2018 - 05:42|
WEBSITE ĐANG CHẠY THỬ NGHIỆM
 • Trần Thị Ngọc Lý
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
  • Điện thoại:
   0913339980
  • Email:
   ttn_ly.pgddtyenbinh.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Đỗ Thị Thúy Dung
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
  • Điện thoại:
   0976696148
  • Email:
   dungdth.th@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Phạm Anh Tiệp
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó
  • Điện thoại:
   0947231978
  • Email:
   phamtiep78@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Vũ Thị Lý
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó trưởng phòng
  • Điện thoại:
   0915544929
  • Email:
   vuly1979@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Nguyễn Văn Lịch
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Trưởng phòng
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sỹ
  • Điện thoại:
   0947259577
  • Email:
   pgddt.yenbinh@yenbai.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Lê Minh Tiến
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
  • Điện thoại:
   0982118883
  • Email:
   hctv.pgdyb@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Phạm Thị Hằng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Điện thoại:
   0913339967
  • Email:
   phamhangktyb@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ: